Diabetesspreekuur – Huisartsencentrum "de zwaai" – Veenendaal
Huisartsencentrum "de zwaai" Synagogestraat 6 3901 TS Veenendaal
Spoed Toets 1

Diabetesspreekuur

Diabetes

Diabetes is de officiële naam van suikerziekte, een stofwisselingsziekte waarbij het bloedsuikergehalte (de hoeveelheid glucose in het bloed) verstoord is. Er zijn meerdere soorten diabetes, maar de meest voorkomende zijn diabetes type 1 en type 2. Diabetes type 1 begint vaak op kinderleeftijd. Type 2 komt met name voor bij ouderen en bij mensen met overgewicht.

Diabetes gaat nooit helemaal over. Maar gelukkig kunt u wel goed behandeld worden. Door middel van een gezonde leefstijl, regelmatige controles en het juiste gebruik van medicijnen lukt het bovendien vaak om diabetes onder controle te houden.

Ketenzorgprogramma Diabetes

Mensen met diabetes (suikerziekte) hebben vaak zorg nodig van verschillende zorgverleners. Om die reden volgen wij het Ketenzorgprogramma Diabetes dat in onze regio als standaard geldt. Binnen dit zorgprogramma werken onze huisartsen samen met de diabetesverpleegkundige, diëtist, fysiotherapeut, apotheker, medisch pedicure en andere zorgverleners. Zij verdelen onderling taken en stemmen de zorg goed op elkaar af. Door deze samenwerking krijgt u steeds de zorg die u op dat moment nodig heeft. Binnen het zorgprogramma blijft uw huisarts altijd uw eerste aanspreekpunt.

Welke voordelen heeft het zorgprogramma voor u?
• Alle zorgverleners zijn op de hoogte van uw situatie en uw specifieke wensen;
• U leert beter om te gaan met uw ziekte en de gevolgen ervan;
• Complicaties kunnen worden voorkomen of uitgesteld;
• Het verbetert de kwaliteit van uw leven.