CVRM – Huisartsencentrum "de zwaai" – Veenendaal
Huisartsencentrum "de zwaai" Synagogestraat 6 3901 TS Veenendaal
Spoed Toets 1

CVRM

CVRM staat voor Cardio Vasculair Risico Management. Hiermee bedoelen we het opsporen en behandelen van risicofactoren voor hart- en vaatziekten. Bekende hart- en vaatziekten zijn aderverkalking (vernauwing van de slagaderen), angina pectoris (pijn op de borst), een hartinfarct, etalagebenen of een beroerte. Als u erfelijke aanleg heeft voor het krijgen van hart- en vaatziekten, dan kunt u die aanleg niet veranderen. Maar risicofactoren zoals roken of hoge bloeddruk, ongezonde voeding of te weinig bewegen zijn wel te beïnvloeden. U kunt in veel gevallen dus zelf iets doen om de kans op hart- en vaatziekten te verkleinen.

Ketenzorgprogramma CVRM

Mensen met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten hebben vaak zorg nodig van verschillende zorgverleners. Om die reden volgen wij het Ketenzorgprogramma CVRM dat in onze regio als standaard geldt. Binnen dit zorgprogramma werken onze huisartsen samen met hun praktijkondersteuners, de diëtist, fysiotherapeut, apotheker en andere zorgverleners. Zij verdelen onderling taken en stemmen de zorg goed op elkaar af. Door deze samenwerking krijgt u steeds de zorg die u op dat moment nodig heeft. Binnen het zorgprogramma blijft uw huisarts altijd uw eerste aanspreekpunt.

Welke voordelen heeft het zorgprogramma voor u?
• Alle zorgverleners zijn op de hoogte van uw situatie en uw specifieke wensen;
• U leert beter om te gaan met uw ziekte en de gevolgen ervan;
• Complicaties kunnen worden voorkomen of uitgesteld;
• Het verbetert de kwaliteit van uw leven.