Longspreekuur – Huisartsencentrum "de zwaai" – Veenendaal
Huisartsencentrum "de zwaai" Synagogestraat 6 3901 TS Veenendaal
Spoed Toets 1

Longspreekuur

COPD

COPD is een ziekte waarbij de luchtwegen blijvend vernauwd zijn en de longen steeds minder goed werken. De oorzaak is een permanente (chronische) ontsteking van het slijmvlies van de luchtwegen. Hierdoor raken vooral de kleine vertakkingen van de luchtwegen blijvend beschadigd. Of u COPD heeft kunnen we onderzoeken met een blaastest (longfunctietest). De belangrijkste oorzaak van COPD is roken. COPD kan ook ontstaan als gevolg van langdurig werken in een omgeving met veel steen-, metaal- of graanstofdeeltjes in de lucht.

COPD gaat nooit over. Gelukkig kunt u wel goed behandeld worden. Door middel van een gezonde leefstijl, stoppen met roken, regelmatige controles en de juiste medicijnen kunt u de controle over uw ziekte houden en voorkomen dat de schade aan uw longen toeneemt.

Ketenzorgprogramma COPD

Mensen met COPD hebben vaak zorg nodig van verschillende zorgverleners. Om die reden volgen wij het Zorgprogramma COPD dat in onze regio als standaard geldt. Binnen dit zorgprogramma werken onze huisartsen samen met hun praktijkondersteuners en/of longverpleegkundige, diëtist, fysiotherapeut, apotheker en andere zorgverleners. Zij verdelen onderling taken en stemmen de zorg goed op elkaar af. Door deze samenwerking krijgt u steeds de zorg die u op dat moment nodig heeft. Binnen het zorgprogramma blijft uw huisarts altijd uw eerste aanspreekpunt.

Welke voordelen heeft het zorgprogramma voor u?

  • Uw behandelafspraken worden op elkaar afgestemd;
  • U leert beter om te gaan met uw ziekte en de gevolgen ervan;
  • Complicaties kunnen worden voorkomen of uitgesteld;
  • Het verbetert de kwaliteit van uw leven.