Visites – Huisartsencentrum "de zwaai" – Veenendaal
Huisartsencentrum "de zwaai" Synagogestraat 6 3901 TS Veenendaal
Spoed Toets 1

Visites

Wanneer u (om gezondheidsredenen) niet in de gelegenheid bent om op het spreekuur van de huisarts te komen, dan kunt u een visite aanvragen via de assistente. De assistente zal u enkele vragen stellen om de urgentie van het huisbezoek te bepalen. Zo nodig overlegt zij met de huisarts.

Wij willen u er graag op attenderen dat de mogelijkheden om u te onderzoeken en behandelen binnen de praktijk beter zijn dan bij u thuis. Wij vragen u daarom – indien mogelijk – naar de praktijk te komen.